Konstbranschen i siffror

Volante har på uppdrag av Konstnärernas Rikorganisation utvecklat en metod för att mäta konstbranschen. Rapporten innehåller en beskrivning av konstbranschens system och statistik kring sex olika områden inom branschen.

Löpande utvärdering - Följeforskning

Vi arbetar med uppdrag som löpande utvärderare i projekt inom bland annat EU:s strukturfonder. Läs mer om hur vi ser på utvärderings-processen och våra tjänster.

Exportera kreativitet

I en ny studie jämförs olika exportverktyg för kulturella och kreativa näringar i Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien och USA. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Utrikesdepartementet.

Processledning - Ny kulturstrategi för Nacka

Volante Research har på uppdrag av Nacka kommun lett processen att ta fram en ny kulturstrategi och fritidsstrategi för Nacka.

Ny rapport – Värdet av idrottshallar

Vår senaste studie handlar om idrottshallars betydelse ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Arenor i sociala medier

Vad skrivs om de allsvenska arenorna i sociala medier? Det är en central fråga som ett nystartat forskningsprojekt kommer att studera närmare.

Idrottsekonomi

Inom fokusområdet idrotts- och sportekonomi kan Volante Research erbjuda tjänster med syftet att öka den idrottsekonomiska kunskapen hos såväl offentliga som privata aktörer.

Stadsutveckling i Växjö

På uppdrag av Växjö kommun har Volante Research, i samarbete med White arkitekter, genomfört en förstudie av utvecklingen i stadsdelen Ringsberg-Kristineberg.

En klokare & roligare värld

Volante Research är ett forskningsbaserat kunskapsföretag med visionen att bidra till en klokare och roligare värld. Det sker genom att utveckla, samla och sprida kunskap.

Läs mer