Digitalt museiengagemang

Hur engagerar de centrala museerna användare i sociala medier? Och hur bidrar publiken till upplevelser knutna till museerna och deras utställningar? I en ny studie som omfattar ett datamaterial uppgående till 172 009 publika inlägg i sociala medier kartläggs dessa frågor och visar på ett omfattande engagemang kring de centrala museerna.

Löpande utvärdering - Följeforskning

Vi arbetar med uppdrag som löpande utvärderare i projekt inom bland annat EU:s strukturfonder. Läs mer om hur vi ser på utvärderings-processen och våra tjänster.

Digitalt arenaengagemang

I en ny studie analyseras digitalt arenaengagemang under den allsvenska säsongen 2015.

Processledning - Ny kulturstrategi för Nacka

Volante Research har på uppdrag av Nacka kommun lett processen att ta fram en ny kulturstrategi och fritidsstrategi för Nacka.

Digitalt festivalengagemang

I en ny studie analyseras digitalt festivalengagemang bland sommaren festivaler.

Ny rapport – Värdet av idrottshallar

Vår senaste studie handlar om idrottshallars betydelse ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Arenor i sociala medier

Vad skrivs om de allsvenska arenorna i sociala medier? Det är en central fråga som ett nystartat forskningsprojekt kommer att studera närmare.

Idrottsekonomi

Inom fokusområdet idrotts- och sportekonomi kan Volante Research erbjuda tjänster med syftet att öka den idrottsekonomiska kunskapen hos såväl offentliga som privata aktörer.

Stadsutveckling i Växjö

På uppdrag av Växjö kommun har Volante Research, i samarbete med White arkitekter, genomfört en förstudie av utvecklingen i stadsdelen Ringsberg-Kristineberg.

Digitalt arenaengagemang

I en ny studie analyseras digitalt arenaengagemang under SHL-säsongen 2015/2016.

Digitalt arenaengagemang SHL

En klokare & roligare värld

Volante Research är ett forskningsbaserat kunskapsföretag med visionen att bidra till en klokare och roligare värld. Det sker genom att utveckla, samla och sprida kunskap.

Läs mer